TwitterFacebookLinkedIn

Menu

Visie op Personeel


Medewerkers staan voorop!

We inspireren, motiveren, geven richting en ruimte op maat, waarbij eigen regie wordt gestimuleerd.

Kindante gunt iedere medewerker werk dat bij hem of haar past. Hierbij is de medewerker eigenaar van zijn eigen persoonlijke- en loopbaanontwikkeling. Kindante faciliteert dit zo optimaal mogelijk. We stimuleren flexibiliteit, stabiliteit en loyaliteit bij alle medewerkers. Het van en met elkaar leren wordt binnen Kindante als een vanzelfsprekendheid gezien en wordt dan ook gestimuleerd en gefaciliteerd.

Passie voor het onderwijs en ambitie staan centraal om talent effectief in te kunnen zetten en mee te groeien als professional. Voldoening in het werk en het beste uit zichzelf halen: dát is wat Kindante wil voor iedere medewerker. We werken met zijn allen voor de kinderen en streven ernaar om onze missie “leren leren, leren leven” voor álle kinderen te behalen.


Kindante DNA

We streven naar een passend leer- en ontwikkelklimaat om “leren leren, leren leven” inhoud te geven en toe te passen. Daarmee bedoelen we dat we willen dat iedere medewerker met plezier naar het werk komt en zich kan ontwikkelen. Iedere medewerker is daarbij zelf verantwoordelijk en heeft de eigen regie, maar Kindante ondersteunt hem of haar daarbij.

Het Kindante DNA, onze kernwaarden, biedt een kader en een inspiratie voor ons handelen

 

MENSGERICHT
Ik ben mensgericht - stimulerend   

TOEGEWIJD
Ik werk prestatie- en taakgericht aan de opdracht die Kindante zich stelt 

TRANSPARANT
Ik ben professioneel relatiegericht gebaseerd op openheid en transparantie

GROEI
Ik ben gericht op zelfactualisatie


Onze visie op personeel

In dit filmpje geeft het College van Bestuur uitleg over onze visie

Contactinformatie

Dr. Nolenslaan 138                               KvK-nr:  41071699
6136 GV Sittard                                   ANBI:     6367732
046-4363366                                       IBAN:     NL57 RABO 0130567043
VoIP: 3003

BURO@kindante.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!